Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

ENA NEO BINTEO ΓΙΑ ΤΑ ΡΟΔΑ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ

http://www.youtube.com/watch?v=OHYeLmChtAI&context=C4e5c6d5ADvjVQa1PpcFPpYBeNHCbvc9aQ9cuDseFon6eAoAQcVjc%3D
Όταν ένα βιβλίο αναδεικνύεται σε έμπνευση για άλλους, τότε έχει πετύχει έναν από τους απειράριθμους προορισμούς του. Η φίλη Σαββίνα Πασίνη δημιούργησε αυτό το βίντεο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: